pondělí 2. května 2011

3 zásady pro údržbu nových trávníků

Vybereme vhodné travní osivo do našich podmínek. Při výběru jsme vzali v úvahu půdní, vláhové a povětrnostní podmínky v místě trávníku. Dále pak typ trávníku podle jeho využití – okrasný, zátěžový, luční … . 

Správně jsme připravili půdu a provedli výsev. Nový trávník začíná vzcházet a s tím přicházejí starosti a radosti. Podívejme se na tři základní zásady při údržbě nově založených trávníků: Závlaha, sečení a způsob sečení trávníku.