Stránky

pondělí 2. května 2011

3 zásady pro údržbu nových trávníků

Vybereme vhodné travní osivo do našich podmínek. Při výběru jsme vzali v úvahu půdní, vláhové a povětrnostní podmínky v místě trávníku. Dále pak typ trávníku podle jeho využití – okrasný, zátěžový, luční … . 

Správně jsme připravili půdu a provedli výsev. Nový trávník začíná vzcházet a s tím přicházejí starosti a radosti. Podívejme se na tři základní zásady při údržbě nově založených trávníků: Závlaha, sečení a způsob sečení trávníku.


1.Závlaha nových trávníků

zásada: aplikujeme menší dávky závlahy v kratších intervalech.

závlaha trávníku  foto: wolf garten
Vzcházející trávník potřebuje dostatečnou závlahu. Rizikem je nebezpečí vyplavení mělce vysetých semen ( například při velkém proudu zalévaní hadicí ).

Dalším rizikem jsou velké ( dlouhé ) intervaly mezi jednotlivýma dávkami závlahy. Kořenový systém pak nemá dostatek vláhy a dochází k odumření malých rostlin.

2.Sečení nový trávníků

zásada: při první seči odstranit maximálně 1/3 listové plochy. Trávu postupně snižujeme na požadovanou délku.

Základem je nepoškodit odnožovací zónu. Zajistit dostatečnou listovou ( asimilační ) plochu. První sečení provádíme při výšce cca 10 cm. Zkrátíme max o 1/3. necháme obrůst a znovu zkrátíme o třetinu a postupně se dostaneme na požadovanou výšku našeho trávníku, kterou následně udržujeme.

Náš tip: zásada zkrácení max. 1/3 platí i pro starší trávníky. Například přes dovolenou nám trávník vyroste výše než požadujeme. Pak trávník zkracujeme postupně, ne najednou. Trávník následně lépe prospívá a tím je i odolnější chorobám. Sečení provádíme tak často, abychom trávník zkracovali vždy jen o 1/3 asimilační plochy.

3.Způsob provedení první seče
žací nože ruční vřetenové sekačky

zásada: sečení provádíme vždy jen s dobře nabroušeným nožem sekačky. Nejšetrnější je použít vřetenovou sekačku.

Žací ústrojí vřetenové sekačky je nejšetrnější k trávníku. Při sečení dochází ke „střihu“. Konce listů trav nejsou roztřepené. U nejčastěji používaných rotačních sekaček vodorovně rotuje nůž, který „uráží“ části listů. Konce jsou pak roztřepené, a dochází k zasychání konečků. Kvalita sečení je dána ostrostí nože.

Náš tip: po skončení prvního sečení je vhodné provést přivalení lehkým válcem. Zatlačíme tím povytažené rostliny a urovnáme nerovnosti.

Tab.1. Obecné doporučení pro sečení mladých trávníků ( dle Trávníky pro zahradu, krajinu a sport, Fr. Hrabě a kol.2010 ).


Sečení při výšce Sečení na výšku drnu
1. seč 80-100 mm 60-80 mm
2.seč 80-60 mm 60-45 mm
3.seč 60 mm 40-35 mm

Použitá literatura:

Cagaš, B., Macháč, J. Ochrana trávníků proti chorobám, škůdcům, plevelům a abiotickému prostředí. České Budějovice: Kurent, 2005. 96 s. ISBN 80-903522-0-0

Hrabě, F. et al. Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte. Olomouc: ing. Petr Baštan - Hanácká reklamní, 1993. 158 s. ISBN 80-903275-0-8

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2010 – vydavatelství Kurent

Fr. Hrabě a kol. - Trávníky pro zahradu, krajinu a sport. Olomouc: ing. Petr Baštan - Hanácká reklamní, 2009
zdroje na internetu

1 komentář:

  1. Dobrý den, je vhodné nově založený trávník při prvním sečení mulčovat? Dále.by mne zajímalo pokud ho budu sekat ve vzrostlém stavu 10 cm mám jo tedy zkrátí na 7 cm? Dekuji

    OdpovědětVymazat